Artykuły

Energia jedwabnego kokonu

Energia jedwabnego kokonu

Według klasycznej teorii, przepływ energii wewnętrznej w stylu Chen można porównać do ruchu jedwabnej nici wyciąganej z kokonu. Termin chan-ssu-chin oznacza energię jedwabnejgo kokonu, o której moża też powiedzieć, że działa jak śruba, przekształcająca ruch posuwisty siły zewnętrznej na ruch po spirali.

Xingyiquan - Skuteczna walka (Część 5)

Xingyiquan - Skuteczna walka (Część 5)

Ucząc się technik pięści Xingyiquan zaczynamy zawsze od Pi quan, które jest techniką podstawową, również w tym znaczeniu, że każde następne techniki biorą od niej swój początek. Pi quan jest zatem techniką wyjściową dla Beng quan, Zuan quan, Pao quan i Heng quan.

Xingyiquan - Skuteczna walka (część 4)

Xingyiquan - Skuteczna walka (część 4)

Mentalność Xingyiquan nakazuje „zerwać się do walki jak wiatr, lecieć niczym strzała, być stale szybszym i szybszym, dopóki twój przeciwnik nie wypadnie z gry” (Qi ru feng luo ru jian da dao hai xian man), dlatego też, nie bez przyczyny mówi się, iż Xingyi uczy zdecydowania.

Xingyiquan - Skuteczna walka (część 3)

Xingyiquan - Skuteczna walka (część 3)

Podstawowa idea wewnętrznych sztuk walki – osiąganie bezruchu w ruchu i zachowanie ruchu w bezruchu – wynika bezpośrednio z zasady yin-yang. Tak jak cała natura dąży do zachowania równowagi między yin i yang, tak człowiek pragnący skoordynować ciało i umysł musi się nauczyć rozróżniać bezruch od ruchu.

Xingyiquan - Skuteczna walka (część 2)

Xingyiquan - Skuteczna walka (część 2)

Xingyiquan jest złożonym systemem walki jak również systemem zdrowotnym. W Kung Fu nacisk kładziony na wzmacnianie zdrowia jest zasadą o fundamentalnym znaczeniu. Dość wyświechtane u nas powiedzenie „W zdrowym ciele, zdrowy duch” w chińskich systemach przekłada się dosłownie.

Xingyiquan - Skuteczna walka (część 1)

Xingyiquan - Skuteczna walka (część 1)

Xingyiquan to kwintesencja ducha walki. Twarda siła równoważona wewnętrzną miękkością znajduje wyładowanie w błyskawicznym ruchu zwartego ciała. W tradycyjnym podziale na style zewnętrzne i wewnętrzne, Xingyiquan, podobnie, jak Baguazhang i Taijiquan zaliczamy do tych ostatnich. Jego pierwowzorem był Liuhequan, styl Sześciu Harmonii praktykowany w Shaolin. Sztuka Xinyiquan kształtowała się przez wiele pokoleń początkowo w prowincji Shanxi, później w Hebei, a kolejni mistrzowie wprowadzali nowe elementy, tak charakterystyczne dla współczesnego Xingyi.